برای سفارش اتانول ۹۹٫۶ مطلق زرین در شیشه کهربایی دو و نیم لیتری مشتری می تواند تلفنی استعلام قیمت نماید٫

دسته: اتانول ۹۹٫۶ درصد در ظروف ۲٫۵ لیتری شیشه ای
واحد: بطری

قیمت واحد (خرده فروشی): ۰ تومان

خرید عمده شامل تخفیف می شود