محلول و ژل ضد عفونی کننده

دسته: اتانول در گالنهای پلی اتیلن ۵ و ۱۰ و ۲۰ لیتری
واحد: بطری

قیمت واحد (خرده فروشی): ۵۹۰۰۰ تومان

قیمت واحد (عمده فروشی): ۵۵۰۰۰ تومان

حداقل تعداد سفارش عمده: ۱

انواع محلولها و ژلهای ضد عفونی کننده