اتانول ۷۰ درجه در ظروف ۴۵۰ میلی لیتر

دسته: اتانول ۷۰ درجه در ظروف ۴۵۰ میلی PET
واحد: بطری

قیمت واحد (خرده فروشی): ۰ تومان

اتانول 70 درجه در ظروف 450 سی سی جهت مصارف صنعتی و بهداشتی